2011_10_23 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

OGŁOSZENIA

 

NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

 

23 października 2011 roku

 

 

 

W czwartek  po mszy św. wieczornej  ok. godz. 1900 zapraszamy młodzież licealną i starszą na spotkanie biblijno-modlitewne. Jest to nowa propozycja dla tej grupy wiekowej. W przypadku osób zainteresowanych, ale nie mogących uczestniczyć w spotkaniu w tym terminie prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

 

W zakrystii przyjmujemy imiona zmarłych, których w tym roku chcielibyście polecić modlitwie wspominkowej – jak zwykle w dwojakiej formie: coniedzielnej modlitwie przed mszami o godz. 800 i 930 oraz w comiesięcznej mszy św. w ich intencji.

 

Dzisiaj przeżywamy niedzielę misyjną. Arcybiskup Hoser w swoim liście przedstawia zaangażowanie naszej diecezji w misje. Nasza prowincja zakonna prowadzi działalność misyjną na Ukrainie, Czechach i w Republice Demokratycznej Konga. W wymiarze międzynarodowym, jesteśmy obecni na wszystkich kontynentach.

 

 

 

2011_10_30 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

OGŁOSZENIA

 

NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

 

30 października 2011 roku

 

 

 

We wtorek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej kaplicy wg porządku niedzielnego, bez mszy św. o godz. 1230.

 

            W środę, w tzw. Dzień Zaduszny o godzinie 1000 będzie odprawiona msza św. w intencji wszystkich zmarłych Parafian.

 

W obydwa te dni, po wieczornej mszy św. zapraszamy na różaniec w intencji zmarłych.

 

            W tym tygodniu wypada I-piątek miesiąca. Spowiedź w czasie porannej mszy św. oraz wieczorem od godziny 1700. Tego dnia przed południem odwiedzimy, jak zwykle, chorych naszej parafii.

 

            W sobotę odbędą się spotkania:

 

                        – kandydatów na ministrantów o godzinie 1000;

 

                          ministrantów o godzinie 1100.

 

            A w sobotę wieczorem po mszy św. jak zwykle różańcowe spotkanie modlitewne.

 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w przyszłą niedzielę 6 listopada po mszy o godzinie 1230.

 

Terenowy Oddział Przymierza Rodzin zaprasza dzieci i młodzież z naszej parafii do udziału w konkursie plastycznych pt. „Dzień Niepodległości”. Tematem prac mogą być ilustracje wydarzeń, które związane są z odrodzeniem państwa polskiego, jak również mogą to być obrazy przedstawiające godło lub flagę Polski.

 

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka, wydzieranka, wycinanka, mozaika, grafika, itp.) na papierze.

 

Prace do konkursu można składać w przyszłą niedzielę tj. 6. listopada 2011 w zakrystii po każdej Mszy św. 

 

Rozwiazanie konkursu, ogłoszenie zwycięzców i wyróżninych odbędzie się 11. listopada na Mszy św. o godzinie 10. 

 

Po mszy zapraszamy na skromny poczęstunek w klasztorze, w czasie którego będzie można obejrzeć wystawę pokonkursową nadesłanych prac. 

 

Nagrodami w konkursie będą zestawy do rysunku i malarstwa.
Serdecznie zapraszamy.

 

KONKURS PLASTYCZNY

11. listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu. Na mocy porozumień z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W 1937 r. dzień ten ustanowiono Świętem Niepodległości

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Zapraszamy dzieci i młodzież z naszej parafii do udziału w konkursie plastycznym pt. „Dzień Niepodległości”. Tematem prac mogą być ilustracje wydarzeń, które związane są z odrodzeniem państwa polskiego, jak również mogą to być obrazy przedstawiające godło lub flagę Polski.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka, wydzieranka, wycinanka, mozaika, grafika, itp.) na papierze.

Prace do konkursu można składać w niedzielę tj. 6. listopada 2011 r. w zakrystii kościoła św. Mateusza, po każdej Mszy św.

Rozwiązanie konkursu, ogłoszenie zwycięzców i wyróżninych odbędzie się 11. listopada na Mszy św. o godzinie 10. Po mszy zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej w klasztorze.

Czytaj dalej… „KONKURS PLASTYCZNY”

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601)

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Na około miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do trzech miesięcy wstecz),
 • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),
 • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne,
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”),
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

Terminy konferencji dla narzeczonych w naszej diecezji:

http://diecezja.waw.pl/5189

Namaszczenie chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KKK 1499)

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, woda do popicia dla chorego (jeśli jest to konieczne po przyjęciu Komunii). W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • jeśli jest przewlekła choroba,
 • osobom starszym wiekiem,
 • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

Kapłana z posługą do chorego lub umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze dnia lub nocy.

Spowiedź

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422)

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

W niedzielę spowiedź podczas każdej Mszy św.

Poniedziałek – Sobota:

 • Od godziny 17:00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Spowiedź od godziny 17.10 (po nieszporach) do 18.00

Dyżury spowiedników

Poniedziałek o. Sebastian (również j. angielski i włoski)
Wtorek o. Przemysław (również j. ukraiński)
Środa o. Łukasz (również j. włoski)
Czwartek o. Łukasz (również j. włoski)
Piątek o. Grzegorz
Sobota o. Łukasz / o. Przemysław
(co drugi tydzień)

Grafik ma charakter poglądowy. Z racji wyjazdów
lub obowiązków poza parafią możliwe są zmiany!

Pierwszy piątek miesiąca:

 • Msze św.: 7.00, 18.00 i 20.00.
 • Spowiedź: 17.00 – 20.00
 • Odwiedziny chorych od godziny 9.00
  (chorych do odwiedzin domowych można zgłaszać w kancelarii i zakrystii)

Więcej na temat 9-ciu pierwszych piątków miesiąca na stronie: adonai.pl

Warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

Więcej znajdziesz na stronie: www.spowiedz.katolik.pl