O parafii

Parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Warszawa ul Ostródzka została erygowana przez abp. Leszka Sławoja Głódzia w dniu 29 czerwca 2005 roku. Jej pierwszym proboszczem został mianowany dotychczasowy organizator ks. Zdzisław Konkol. W czasie swojej posługi na Białołęce wybudował kaplicę, która zyskała jednolity wystrój, oraz dom mieszkalny.

W sierpniu 2009 roku abp Henryk Hoser SAC przekazał parafię pod opiekę duszpasterską Zgromadzeniu Pasjonistów. Wówczas proboszczem został o. Mariusz Ratajczyk CP a jej wikariuszem o. Jerzy Frejnik CP. Rok później dołączył do tej wspólnoty o. Daniel Szafarz CP.

W VI 2013, po śmierci o Mariusza, Proboszczem Parafii został o. Przemysław Śliwiński CP któremu w posłudze towarzyszy wspólnota Ojców Pasjonistów.

Parafia charakteryzuje się stosunkowa niską średnią wieku swoich mieszkańców oraz ich dynamicznym zaangażowaniem w życie duszpasterskie i duchowe.

Obecnie budowa kościoła, który poza funkcjami typowymi dla parafii, ma jeszcze służyć prowokowaniu kultu młodych świętych na czele ze św. Gabrielem od Matki Bożej Bolesnej – pasjonistą.

Miło jest nam gościć wszystkich odwiedzających witrynę Parafii rzymskokatolickiej Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Mamy przyjemność opisywać i ilustrować na stronach internetowych życie naszej rodziny parafialnej.

Za pośrednictwem internetu prezentujemy ważniejsze wydarzenia z życia parafii i uroczystości kościelnych, a strony naszego serwisu stały się swoistego rodzaju parafialnym pamiętnikiem. Witryna jest ciągle rozbudowywana oraz dodawane są nowe informacje. Mamy nadzieję, że każdy odnajdzie tu interesujące go wiadomości dotyczące naszej parafii.

Mile widziane są sugestie dotyczące zawartości stron. Parafia prowadzona jest przez Ojców Pasjonistów

Zaprasza Proboszcz o. Przemysław

Kościół domowy

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. 

 

Pomagają w tym zobowiązania Domowego Kościoła:

– Codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego

– Regularne spotkanie ze słowem Bożym

– Codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem

– Codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu

– Comiesięczny dialog małżeński

– Reguła życia (systematyczna praca nad sobą)

– Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw)

– Uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych

 
W naszej parafii działają obecnie dwa kręgi Domowego Kościoła.
 
Zapraszamy małżeństwa:

– do formacji we dwoje,

– na spotkania w małych grupach,

– na rekolekcje weekendowe i wakacyjne,

– na dni wspólnoty i czuwania modlitewne,

– na konferencje, warsztaty, kursy i randki małżeńskie,

– na zabawy karnawałowe i pogodne wieczory

 
Kontakt:
Ania i Mateusz Mokrogulscy
ania-mateusz@tlen.pl

o. Daniel Szafarz CP

Urodziłem się 20. XI. 1982 r. w malowniczej miejscowości Jasło (niektórzy mówią, że tu już wrony zawracają). Tam spędziłem dzieciństwo i młodość. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechałem na dwa lata do Szwajcarii, gdzie pracowałem w gospodarstwie rolnym- jako ogrodnik . Po powrocie ze Szwajcarii we wrześniu 2001 roku wstąpiłem do Zgromadzenia Ojców Pasjonistów. Przez kolejnych 7 lat odkrywałem charyzmat naszego zgromadzenia i przygotowywałem się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. W dniu 14 września 2009 roku złożyłem śluby wieczyste a rok później dokładnie 12 czerwca 2010 roku zostałem wyświęcony na kapłana w kaplicy parafialnej św. Mateusza Ap i Ew na Białołęce. Tu również już drugi rok (jak niektórzy mówią- o. Jerzy) z powodzeniem duszpasterzuję.

O Daniel zakończył swoją posługę w Parafii Św Mateusza w czerwcu 2014.

Konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu.

Konkurs organizowany jest przez Terenowy Oddział Przymierza Rodzin na Białołęce.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18. Nadesłane prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: do 6 lat, 7-9, 10-13 i 14+.

W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony jeden zwycięzca i jedno wyróżnienie.

W konkursie mogą wziąć udział tylko prace nigdzie wcześniej niepublikowane oraz niezgłaszane do innych konkursów.

Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu przez prawnego Opiekuna wobec Organizatora konkursu.

Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane własnoręcznie przez autora bez pomocy innych osób. Prace nie mogą być kopią lub rekonstrukcją innego projektu plastycznego.

Prace o formacie nie mniejszym niż A4 (210×297 mm) i nie większym niż A3 (297×420 mm) na odwrocie powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, dokładny wiek, tytuł pracy, imię i nazwisko Opiekuna prawnego autora pracy zgłaszanej do konkursu. Numer telefonu Opiekuna.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

Kryteriami oceny będą:
– Realizacja tematu konkursu – 30%
– Technika i oryginalność wykonania – 30%
– Ocena za wrażenie artystyczne – 40%