o. Daniel Szafarz CP

Urodziłem się 20. XI. 1982 r. w malowniczej miejscowości Jasło (niektórzy mówią, że tu już wrony zawracają). Tam spędziłem dzieciństwo i młodość. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechałem na dwa lata do Szwajcarii, gdzie pracowałem w gospodarstwie rolnym- jako ogrodnik . Po powrocie ze Szwajcarii we wrześniu 2001 roku wstąpiłem do Zgromadzenia Ojców Pasjonistów. Przez kolejnych 7 lat odkrywałem charyzmat naszego zgromadzenia i przygotowywałem się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. W dniu 14 września 2009 roku złożyłem śluby wieczyste a rok później dokładnie 12 czerwca 2010 roku zostałem wyświęcony na kapłana w kaplicy parafialnej św. Mateusza Ap i Ew na Białołęce. Tu również już drugi rok (jak niektórzy mówią- o. Jerzy) z powodzeniem duszpasterzuję.

O Daniel zakończył swoją posługę w Parafii Św Mateusza w czerwcu 2014.

Konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu.

Konkurs organizowany jest przez Terenowy Oddział Przymierza Rodzin na Białołęce.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18. Nadesłane prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: do 6 lat, 7-9, 10-13 i 14+.

W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony jeden zwycięzca i jedno wyróżnienie.

W konkursie mogą wziąć udział tylko prace nigdzie wcześniej niepublikowane oraz niezgłaszane do innych konkursów.

Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu przez prawnego Opiekuna wobec Organizatora konkursu.

Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane własnoręcznie przez autora bez pomocy innych osób. Prace nie mogą być kopią lub rekonstrukcją innego projektu plastycznego.

Prace o formacie nie mniejszym niż A4 (210×297 mm) i nie większym niż A3 (297×420 mm) na odwrocie powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, dokładny wiek, tytuł pracy, imię i nazwisko Opiekuna prawnego autora pracy zgłaszanej do konkursu. Numer telefonu Opiekuna.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

Kryteriami oceny będą:
– Realizacja tematu konkursu – 30%
– Technika i oryginalność wykonania – 30%
– Ocena za wrażenie artystyczne – 40%