o. Jacek Wróblewski

Urodziłem się 06 listopada 1984 roku jak i wychowałem w Przasnyszu.  Po zdaniu w 2004 roku egzaminu dojrzałości wstąpiłem do Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. W roku 2011 przyjąłem święcenia kapłańskie.
Po święceniach kapłańskich posługiwałem w Łodzi, Rawie Mazowieckiej
i Warszawie (Grochów). Od 30 czerwca 2019 roku pracuję na Białołęce.

o. Sebastian Walak

Urodziłem się 24 maja 1970 w Łodzi. W 1989 roku wstąpiłem do Zgromadzenia  Męki Jezusa Chrystusa (Congregatio Passionis Iesu Christi). Dnia 15 września 1992 złożyłem śluby zakonne, a 15 grudnia 1995 przyjąłem święcenia kapłańskie.
Proszę o modlitwę, abym dobrze rozpoznawał i wiernie wypełniał wolę Bożą.
Sebastian Walak od Matki Bożej Bolesnej CP

o Grzegorz Szczygieł

Pochodzę z Sadowa. Urodziłem się 3 lipca 1988 r. w Lublińcu, ukochanym mieście dzieciństwa Edyty Stein. Po ukończeniu szkoły średniej, w 2007 r wstąpiłem do Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. W 2010 r. złożyłem pierwszą profesję, a trzy lata później, 14 września profesję wieczystą. 24 maja 2014 przyjąłem święcenia kapłańskie w Warszawie. Od początku życia zakonnego jestem zafascynowany postacią św Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, którego uznaję za patrona mojego życia zakonnego. Zaprzyjaźniłem się z nim na zawsze. Wielokrotnie głosiłem rekolekcje dla dzieci i młodzieży, ukazując im postać świętego Gabriela. Od lipca jestem „ciemnym typem” w stowarzyszeniu założonym przez bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Od 1 września 2014, dzięki św Gabrielowi. jestem w Parafii św Mateusza Apostoła i Ewangelisty na warszawskiej Białołęce, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Mam nadzieję że teraz nie zostawi mnie samego.

o. Grzegorz Szczygieł CP

o Przemysław Śliwiński

Urodziłem się 16 maja 1973r. w  Kępnie (woj. wielkopolskie). Całe dzieciństwo i młodość spędziłem w  Ostrzeszowie, gdzie ukończyłem szkołę podstawową i technikum mechaniczne.

Po maturze w  1993 roku wstąpiłem do Zgromadzenia Męki Pańskiej. Sześć lat później złożyłem śluby wieczyste, a 27 maja 2000 roku przyjąłem święcenia kapłańskie w katedrze łódzkiej z rąk abp Władysława Ziółka.

Pierwszą placówką, w  której pracowałem było Sanktuarium M. B. Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu. Tam najpierw przez rok katechizowałem w Golanach, w szkole podstawowej dzieci od zerówki do trzeciej klasy.

Później, przez dwa lata, pracowałem w zespole szkół w Lesznie, w klasach od piątej szkoły podstawowej do trzeciej gimnazjum oraz opiekowałem się grupą młodzieżową i drużyną harcerek.

Po trzech latach zostałem przeniesiony do klasztoru i parafii św. Pawła od Krzyża w  Rawie Mazowieckiej, gdzie pracowałem przez dwa lata w gimnazjum ucząc młodzież tylko trzecich klas. Także opiekowałem się młodzieżą gromadzącą się przy klasztorze oraz drużynami harcerzy i harcerek, organizując cotygodniowe spotkania, wyjazdy wakacyjne i nie tylko.

W sierpniu 2005 roku wyjechałem do klasztoru w Smotryczu na Ukrainie (35 km od Kamieńca Podolskiego). Jest to wieś miejskiego typu położona nad malowniczą rzeką Smotrycz w  rejonie dunajewieckim, oblaść chmielnicka. Tam zastałem zupełnie inne warunki niż w  Polsce. Było nas trzech ojców. Duszpasterską opieką obejmowaliśmy sześć parafii, na terenie których znajdowało się 35 wsi i zamieszkiwało 1.400 katolików. W międzyczasie zajmowałem się czterema wspólnotami modlitewno – biblijnymi, opiekowałem się i posługiwałem w Szkole Nowej Ewangelizacji i Chrześcijańskiego Życia w Kamieńcu Podolskim.

We wrześniu 2010 roku ponownie wróciłem do Przasnysza, gdzie objąłem funkcję przeora w XVI wiecznym klasztorze i  proboszcza w  parafii św. Stanisława Kostki oraz pełniłem różne posługi w dekanacie i diecezji. W międzyczasie utworzyłem i prowadziłem wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.

Z dniem 1 sierpnia 2013 roku zostałem przeniesiony do parafii św. Mateusza Ap. i Ew. w Warszawie, na urząd proboszcza.

o. Przemysław Remigiusz Śliwiński CP

o. Mariusz Józef Ratajczyk CP

21 III 1971 – 27 VI 2013

Mariusz Józef Ratajczyk urodził się 21 marca 1971 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Po maturze w roku 1990 rozpoczął formację zakonną w zgromadzeniu Pasjonistów. Pierwsze śluby zakonne złożył 14 IX 1993, a dokładnie 3 lata później śluby wieczyste. Po ukończeniu studiów teologicznych 5 kwietnia 1997 roku z rąk abp Józefa Kowalczyka otrzymał święcenie kapłańskie. Jesienią tego samego roku zaczął studia z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

W 1999 wrócił do Łodzi, gdzie przez rok posługiwał w domu formacyjnym. Następne trzy lata spędził w klasztorze w Sadowiu k. Ostrowa Wlkp., gdzie między innymi zajmował się tworzeniem i współprowadzeniem hospicjum domowego przy założonym Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”.

W roku 2003 ponownie wrócił do Łodzi, gdzie przez 3 lata pracował jako wikariusz w parafii MB Bolesnej a od 2006 roku był jej proboszczem.

W końcu sierpnia 2009 roku został proboszczem par. św. Mateusza Ap. i Ew. na warszawskiej Białołęce.

Dnia 27 czerwca 2013 roku po krótkiej ale gwałtownej chorobie zmarł.

R.I.P