Schola dziecięca

Prowadzą: pani Anna Bartoszewska i pani Donata Kuzara

Próba przed Mszą Świętą niedzielną: 10.15  w klasztorze Ojców Pasjonistów
Śpiewamy na Mszy Świętej niedzielnej o: 11.00

Zapraszamy dzieci od zerówki do końca szkoły podstawowej.

Co robimy na próbach? Ćwiczymy głos, uczymy się piosenek, bawimy się i cieszymy się, że jesteśmy razem. Czasami Ojcowie Pasjoniści zaskakują nas „małym, co nieco”, które osładza nasze już i tak słodkie życie. Czasami robimy sobie małe „wypady” np. na koncert Chóru Uniwersytetu z Ekwadoru. Lub większe: dzięki ks.Proboszczowi , pod koniec ubiegłego roku szkolnego wyjechaliśmy, razem ze starszą scholą do Lasek gdzie miło i przy okazji edukacyjnie, spędziliśmy czas.

Jeśli chcesz pośpiewać i głosem swym chwalić Pana Boga, a przy okazji poznać nowe koleżanki i kolegów, to zapraszamy Cię bardzo serdecznie!!!

 

Ministranci

„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie.” – Św. Jan Paweł II

Jakie warunki musi spełniać kandydat na ministranta?

 • Być po I Komunii Świętej
 • Pragnąć pogłębiać swoją przyjaźń z Bogiem
 • Być systematycznym w uczęszczaniu na Mszę św.
 • Poznawać liturgię Kościoła i żyć nią

Zbiórki dla ministrantów odbywają się w III sobotę miesiąca:

 • Ministranci młodsi i kandydaci godz. 11.00 – 11.45
 • Ministranci starsi i lektorzy godz. 19.00 – 20.00

 

Obecność na zbiórkach jest OBOWIĄZKOWA!

 

Agenda Służby Liturgicznej na rok 2016.

 

 

21 maj (sobota)
Zbiórka ministrancka

·         11.00 – Ministranci młodsi i kandydaci
·         19.00 – Lektorzy i ministranci starsi

26 maj (czwartek)
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

·         11.00 – Uroczysta Msza św. i procesja do czterech ołtarzy

27 maj – 2 czerwiec
Oktawa Bożego Ciała

·         18.00 – Msza św. z procesją eucharystyczną

4 czerwiec (sobota)
Wyjazd ministrantów do Sandomierza

18 czerwiec (sobota)
Zbiórka ministrancka

·         11.00 – Ministranci młodsi i kandydaci
·         19.00 – Lektorzy i ministranci starsi

 

Podstawowe zasady służby liturgicznej:

 1.  Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 2.  Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 3.  Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.
 4.   Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności. Funkcje powierzone ich pieczy wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
 5.  Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

 

 

 

Koło Żywego Różańca

Koło Żywego Różańca

          Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone w 1826 roku przez Marię Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie. Paulina zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących żywą Różę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. Celem Stowarzyszenia było według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Ważnym wydarzeniem dla istnienia i funkcjonowania Stowarzyszenia było wprowadzenie przez Jana Pawła II 16 X 2002 nowej części Różańcowych tajemnic tak zwanych tajemnic światła, uwzględniających lata publicznej działalności Pana Jezusa. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe Róże składają się z 20 osób.

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu.
Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca.

Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic„.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny.

 • Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.
 • Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.
 • Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.
 • Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc albo przez losowanie, albo – w porządku kolejnym.
 • Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.
 • Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca  świętego.

W naszej parafii „Róża” spotyka się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na wspólnej Eucharystii. Po Mszy św. jest odprawiane tzw. nabożeństwo fatimskie ku czci Niepokalanego Serca Maryi. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12 jest odprawiana Msza św. w intencji żywych i zmarłych członkiń „Róży”.

O parafii

Parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Warszawa ul Ostródzka została erygowana przez abp. Leszka Sławoja Głódzia w dniu 29 czerwca 2005 roku. Jej pierwszym proboszczem został mianowany dotychczasowy organizator ks. Zdzisław Konkol. W czasie swojej posługi na Białołęce wybudował kaplicę, która zyskała jednolity wystrój, oraz dom mieszkalny.

W sierpniu 2009 roku abp Henryk Hoser SAC przekazał parafię pod opiekę duszpasterską Zgromadzeniu Pasjonistów. Wówczas proboszczem został o. Mariusz Ratajczyk CP a jej wikariuszem o. Jerzy Frejnik CP. Rok później dołączył do tej wspólnoty o. Daniel Szafarz CP.

W VI 2013, po śmierci o Mariusza, Proboszczem Parafii został o. Przemysław Śliwiński CP któremu w posłudze towarzyszy wspólnota Ojców Pasjonistów.

Parafia charakteryzuje się stosunkowa niską średnią wieku swoich mieszkańców oraz ich dynamicznym zaangażowaniem w życie duszpasterskie i duchowe.

Obecnie budowa kościoła, który poza funkcjami typowymi dla parafii, ma jeszcze służyć prowokowaniu kultu młodych świętych na czele ze św. Gabrielem od Matki Bożej Bolesnej – pasjonistą.

Miło jest nam gościć wszystkich odwiedzających witrynę Parafii rzymskokatolickiej Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Mamy przyjemność opisywać i ilustrować na stronach internetowych życie naszej rodziny parafialnej.

Za pośrednictwem internetu prezentujemy ważniejsze wydarzenia z życia parafii i uroczystości kościelnych, a strony naszego serwisu stały się swoistego rodzaju parafialnym pamiętnikiem. Witryna jest ciągle rozbudowywana oraz dodawane są nowe informacje. Mamy nadzieję, że każdy odnajdzie tu interesujące go wiadomości dotyczące naszej parafii.

Mile widziane są sugestie dotyczące zawartości stron. Parafia prowadzona jest przez Ojców Pasjonistów

Zaprasza Proboszcz o. Przemysław

Kościół domowy

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. 

 

Pomagają w tym zobowiązania Domowego Kościoła:

– Codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego

– Regularne spotkanie ze słowem Bożym

– Codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem

– Codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu

– Comiesięczny dialog małżeński

– Reguła życia (systematyczna praca nad sobą)

– Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw)

– Uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych

 
W naszej parafii działają obecnie dwa kręgi Domowego Kościoła.
 
Zapraszamy małżeństwa:

– do formacji we dwoje,

– na spotkania w małych grupach,

– na rekolekcje weekendowe i wakacyjne,

– na dni wspólnoty i czuwania modlitewne,

– na konferencje, warsztaty, kursy i randki małżeńskie,

– na zabawy karnawałowe i pogodne wieczory

 
Kontakt:
Ania i Mateusz Mokrogulscy
ania-mateusz@tlen.pl