Chrzest święty

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213)

Chrzty w naszej parafii odbywają się

  • w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30 (w lipcu i sierpniu o godz. 11.00)
  • w II sobotę miesiąca o godz. 12.00 (z wyjątkiem wakacji) – ze względu na I Komunię nie będzie również chrztów 13 maja, zamiast tego chrzty będą w sobotę 22 kwietnia o 12.00!
  • w Boże Narodzenie i Wielkanoc chrzty w drugi dzień świąt.

W innych terminach po uzyskaniu zgody proboszcza.

W okresie Adwentu i Wielkiego Postu chrzty ewentualnie tylko po indywidualnym ustaleniu terminu z proboszczem.

Jakie dokumenty są potrzebne do chrztu?

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają chrzestni.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego,
  • a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

Dodaj komentarz