Konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu.

Konkurs organizowany jest przez Terenowy Oddział Przymierza Rodzin na Białołęce.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18. Nadesłane prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: do 6 lat, 7-9, 10-13 i 14+.

W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony jeden zwycięzca i jedno wyróżnienie.

W konkursie mogą wziąć udział tylko prace nigdzie wcześniej niepublikowane oraz niezgłaszane do innych konkursów.

Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu przez prawnego Opiekuna wobec Organizatora konkursu.

Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane własnoręcznie przez autora bez pomocy innych osób. Prace nie mogą być kopią lub rekonstrukcją innego projektu plastycznego.

Prace o formacie nie mniejszym niż A4 (210×297 mm) i nie większym niż A3 (297×420 mm) na odwrocie powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, dokładny wiek, tytuł pracy, imię i nazwisko Opiekuna prawnego autora pracy zgłaszanej do konkursu. Numer telefonu Opiekuna.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

Kryteriami oceny będą:
– Realizacja tematu konkursu – 30%
– Technika i oryginalność wykonania – 30%
– Ocena za wrażenie artystyczne – 40%

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.