Ministranci

„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie.” – Św. Jan Paweł II

Jakie warunki musi spełniać kandydat na ministranta?

 • Być po I Komunii Świętej
 • Pragnąć pogłębiać swoją przyjaźń z Bogiem
 • Być systematycznym w uczęszczaniu na Mszę św.
 • Poznawać liturgię Kościoła i żyć nią

Zbiórki dla ministrantów odbywają się w III sobotę miesiąca:

 • Ministranci młodsi i kandydaci godz. 11.00 – 11.45
 • Ministranci starsi i lektorzy godz. 19.00 – 20.00

 

Obecność na zbiórkach jest OBOWIĄZKOWA!

 

Agenda Służby Liturgicznej na rok 2016.

 

 

21 maj (sobota)
Zbiórka ministrancka

·         11.00 – Ministranci młodsi i kandydaci
·         19.00 – Lektorzy i ministranci starsi

26 maj (czwartek)
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

·         11.00 – Uroczysta Msza św. i procesja do czterech ołtarzy

27 maj – 2 czerwiec
Oktawa Bożego Ciała

·         18.00 – Msza św. z procesją eucharystyczną

4 czerwiec (sobota)
Wyjazd ministrantów do Sandomierza

18 czerwiec (sobota)
Zbiórka ministrancka

·         11.00 – Ministranci młodsi i kandydaci
·         19.00 – Lektorzy i ministranci starsi

 

Podstawowe zasady służby liturgicznej:

 1.  Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 2.  Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 3.  Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.
 4.   Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności. Funkcje powierzone ich pieczy wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
 5.  Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

 

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.