2011_11_13 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dodaj komentarz

OGŁOSZENIA NA XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ13 listopada 2011 roku

Czytaj dalej...

KONKURS PLASTYCZNY

Dodaj komentarz

11. listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu. Na mocy porozumień z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W 1937 r. dzień ten ustanowiono Świętem Niepodległości DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy dzieci i młodzież z naszej parafii do udziału w konkursie plastycznym pt. „Dzień Niepodległości”. Tematem […]

Czytaj dalej...

Małżeństwo

Dodaj komentarz

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601) Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas […]

Czytaj dalej...

Namaszczenie chorych

Dodaj komentarz

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KKK 1499) Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, […]

Czytaj dalej...

Spowiedź

Dodaj komentarz

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422) Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego […]

Czytaj dalej...

I Komunia

Dodaj komentarz

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KKK 1324)   Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest dopiero na  pierwszym spotkaniu organizacyjnym we wrześniu (w związku z koniecznością ustalenia liczby grup nie możemy podać dat Komunii wcześniej). Na tym spotkaniu rodzice otrzymują […]

Czytaj dalej...

Bierzmowanie

Dodaj komentarz

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do ‚sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego’, którego jedność powinna być zachowywana […] Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. […]

Czytaj dalej...