Małżeństwo

Dodaj komentarz

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601) Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas […]

Czytaj dalej...

Namaszczenie chorych

Dodaj komentarz

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KKK 1499) Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, […]

Czytaj dalej...

Spowiedź

Dodaj komentarz

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422) Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego […]

Czytaj dalej...

I Komunia

Dodaj komentarz

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KKK 1324)   Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest dopiero na  pierwszym spotkaniu organizacyjnym we wrześniu (w związku z koniecznością ustalenia liczby grup nie możemy podać dat Komunii wcześniej). Na tym spotkaniu rodzice otrzymują […]

Czytaj dalej...

Bierzmowanie

Dodaj komentarz

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do ‚sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego’, którego jedność powinna być zachowywana […] Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. […]

Czytaj dalej...

Chrzest święty

Dodaj komentarz

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213) Chrzty dzieci w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30 (w lipcu i sierpniu o godz. 11.00) w II sobotę miesiąca o godz. 12.00 (z wyjątkiem maja i wakacji) w Boże Narodzenie […]

Czytaj dalej...

Św Mateusz

Dodaj komentarz

Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista Nieciekawie zapowiadał się żywot św. Mateusza. Mateusz był przecież urzędnikiem państwowym, wysługującym się okupantowi rzymskiemu. Poborców podatkowych nigdy nie darzono sympatią, a cóż dopiero wysługujących się wrogom ojczyzny. Ponadto ówczesny system podatkowy dawał celnikom okazję do wielu nadużyć. Nie dziw, że ich nienawidzono i powszechnie nimi gardzono. A jednak Pan […]

Czytaj dalej...