Przymierze Rodzin

TERENOWY ODDZIAŁ PRZYMIERZA RODZIN

KOŁO PRZY PARAFII ŚW. MATEUSZA – www.przymierze.waw.pl

Za główny cel stawiamy sobie pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła.

Koło Przymierza Rodzin na Białołęce powstało w 2009 roku i aktywnie uczestniczy w życiu naszej parafii. W mijającym roku byliśmy organizatorami lub współorganizatorami następujących wydarzeń:

obchody święta Trzech Króli,

droga krzyżowa,

pielgrzymka do Miedniewic,

rowerowa wycieczka do Nieporętu,

wycieczka do szkoły dla niewidomych w Laskach,

rodzinny wyjazd wakacyjny do Grzybowa, czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego, uroczystość i konkurs plastyczny na Dzień Niepodległości, konkurs na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową.

Praca Przymierza Rodzin odbywa się przede wszystkim w grupach rówieśniczych – dziecięcych i młodzieżowych, oraz grupach rodzin, zorganizowanych w Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin przy parafiach. Grupy dziecięce i młodzieżowe (ok. 500 osób w 20 grupach) prowadzone są w dużej mierze według metody harcerskiej. Program wychowawczy ma na celu rozwój dzieci pod względem duchowym, intelektualnym i fizycznym. Wychowawcami są młodzi ludzie, przeważnie studenci, a pomocnicy wychowawców rekrutują się spośród młodzieży szkół średnich. Cała kadra wychowawcza pracuje jako wolontariusze. W celu podniesienia poziomu umiejętności wychowawczych kadry organizuje się kursy, szkolenia i seminaria. Rocznie przez kursy dla wychowawców i pomocników przechodzi ok. 50 młodych ludzi. Przymierze Rodzin stawia sobie także za cel działalność oświatową i kulturalną. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi 3 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące, 1 Szkołę Wyższą, 3 świetlice środowiskowe oraz 1 przedszkole.

Jeśli uważasz działalność naszego koła za pożyteczną i potrzebną, serdecznie zachęcamy Cię do przekazania w tym roku swojego 1% podatku dochodowego. Pozyskane środki będą służyły dofinansowaniu działalności Przymierza Rodzin na terenie naszej parafii. Aby przekazać pieniądze, należy obliczyć 1% należnego podatku i w rubryce swojego PIT-u pt. „Wniosek o przekazanie 1% podatku” uzupełnić puste pola wg wzoru. Dopisek „TOPR BIAŁOŁĘKA” pozwoli organizacji przekazać wszystkie środki pozyskane w ten sposób na działalność naszego koła.

Dodaj komentarz