Służba liturgiczna

Ministranci

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych, służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym.
Chłopcy, którzy chcą zasilić szeregi ministrantów naszej parafii, uczęszczają przez kilka miesięcy (od 3 do 6) na sobotnie zbiórki, ucząc się posługi kapłanowi przy ołtarzu. Pod koniec okresu formacji następuje obrzęd przyjęcia do ministrantów, w czasie którego otrzymują oni komże – strój liturgiczny.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na ministranta?

  • Być przynajmniej w III klasie szkoły podstawowej
  • Pragnąć pogłębiać swoją przyjaźń z Bogiem
  • Być systematycznym w uczęszczaniu na Mszę św.
  • Poznawać liturgię Kościoła i żyć nią

Lektorzy

Starsi ministranci (od III gimnazjum) mogą uczęszczać na kurs lektorski, na którym lepiej poznają liturgię i Pismo Święte. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów przez biskupa zostają promowani na lektorów i otrzymują albę. Mogą wówczas czytać słowo Boże w czasie Mszy św.

Zbiórki

Zbiórki ministrantów odbywają się zazwyczaj w trzecią sobotę miesiąca. Spotkania dla ministrantów młodszych (szkoła podstawowa) są o godzinie 11.00, a dla starszych o 19.00.

Uczestnictwo w zbiórkach jest obowiązkowe dla wszystkich ministrantów, lektorów i ceremoniarzy!

Podstawowe zasady Służby liturgicznej

  1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
  2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
  3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.
  4. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
  5. Funkcje powierzone ich pieczy wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Opiekunem ministrantów jest o. Łukasz.

Agenda Służby liturgicznej

18 marzec (sobota) – Zbiórka ministrancka
• 11.00 – Ministranci młodsi i kandydaci (kandydaci po zbiórce mają przygotowanie do obłóczyn)
• 19.00 – Lektorzy i ministranci starsi
19 marzec (niedziela) – Obłóczyny
• 11.00 – Obłóczyny kandydatów na ministrantów.
1 kwiecień (sobota) – Spotkanie dla lektorów i ceremoniarzy!
• 12.00 – ministranci starsi (chętni do czytania Męki Pańskiej, lektorzy i ceremoniarze)
9 kwiecień (niedziela) – Niedziela Palmowa
• Czytanie Męki Pańskiej wg osobnego grafiku
10 kwiecień (poniedziałek) – Spotkanie ceremoniarzy
• 19.30 – spotkanie przed Triduum dla ceremoniarzy
13 kwiecień (czwartek) – Wielki Czwartek
• 11.00 – Zbiórka ministrancka
• 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej
14 kwiecień (piątek) – Wielki Piątek
• 8:30 – Ciemna Jutrznia
• 11.00 – Zbiórka ministrancka
• 17:00 – Droga krzyżowa
• 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej
15 kwiecień (sobota) – Wielka Sobota
• 8:30 – Ciemna Jutrznia
• 11.00 – Zbiórka ministrancka
• 20:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej
16 kwiecień (niedziela) – Wielkanoc
• 6.00 – Rezurekcja
20 maj (sobota) – Zbiórka ministrancka
• 11.00 – Ministranci młodsi i kandydaci
• 19.00 – Lektorzy i ministranci starsi
10 czerwiec (sobota) – Zbiórka ministrancka
• 11.00 – Ministranci młodsi i kandydaci
• 19.00 – Lektorzy i ministranci starsi
16 czerwiec (czwartek) – Boże Ciało
• 11.00 – Msza św. i procesja do czterech ołtarzy
17 – 23 czerwiec (czwartek) – Oktawa Bożego Ciała
• 18.00 – Msza św. i procesja