Bierzmowanie – WAŻNA AKTUALIZACJA!

Odpowiadając na pytania i wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z przygotowaniem do bierzmowania, chcemy poinformować, że przygotowanie do bierzmowania od tego roku szkolnego obejmuje III klasę gimnazjum, a także klasy VIII szkoły podstawowej. Zapraszamy również osoby starsze, które jeszcze nie przyjęły tego sakramentu.

Przygotowanie do bierzmowania trwa dwa lata. Spotkania odbywają się w III niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12.30, a kandydaci są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie szkolnej i życiu religijnym (Msza św. niedzielna, nabożeństwa okresowe itp.).

Poniżej link do dokumentów potrzebnych przy zgłoszeniu do bierzmowania (dla osób, dla których zabrakło kopi drukowanych na spotkaniu), lub których nie było.

Deklaracja: https://drive.google.com/open?id=1-8Ju9WwJFW2f40cK52KsEA84Gk2EnU7E 

Informacje o indeksie: https://drive.google.com/open?id=1xDodXLQ8dXLupCvdlffc8jLBPlUSqAnE

 

Spotkanie do bierzmowania

W związku z feriami w styczniu spotkania dla kandydatów do bierzmowania nie będzie. Następne spotkanie (podwójne) będzie 18. lutego 2018 po Mysz św. o godzinie 12.30. 

Kandydatom przystępującym w tym doku do bierzmowania przypominam o konieczności dostarczenia podania i aktu chrztu najpóźniej do końca stycznia. Brak wyżej wspomnianych będzie skutkował niedopuszczeniem do bierzmowania.

o. Łukasz CP