Nawiedzenie obrazu MB Częstochowskiej

Niedziela 22 kwietnia – Uroczystość Rodzin.

Przychodzimy do kościoła całymi rodzinami. Podczas Mszy św. będzie specjalne błogosławieństwo rodzin.

 • Msza św. z nauką misyjną do rodzin: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00 i 18:00
 • Procesja Maryjna wokół kaplicy: 20:00
 • Apel Jasnogórski: 21:00

Poniedziałek 23 kwietnia – Uroczystość wyboru Jezusa na Pana

 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP: 9:30
 • Msza św. z nauką misyjną: 10:00
 • Odwiedziny chorych w domach: 11:30
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź: 17:00 – 18:00
 • Msza św. z nauką misyjną: 18:00 i 20:00
 • Apel Jasnogórski: 21:00

Wtorek 24 kwietnia – Uroczystość Małżeństw

Podczas każdej Mszy św. małżonkowie odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie

 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP: 9:30
 • Msza św. z nauką misyjną: 10:00
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź: 17:00 – 18:00
 • Msza św. z nauką misyjną: 18:00 i 20:00
 • Apel Jasnogórski: 21:00

Środa 25 kwietnia – Uroczystość powitania Maryi

 • Nabożeństwo oczekiwania i procesja na miejsce powitania: 18:15
 • Powitanie Matki Bożej i procesja do kościoła 19:00
 • Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Marka Solarczyka: 19:30
 • Apel Jasnogórski: 21:00
 • Czuwanie Młodzieży: 22:00
 • Modlitwy za zmarłych: 23:15
 • Pasterka Maryjna: 24:00

Czwartek 26 kwietnia – Uroczystość czuwania z Maryją

 • Czuwanie: 00:00 – 7:00
 • Msza św. dla dorosłych: 7:00
 • Msza św. dla młodzieży Gimnazjum: 8:00
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP: 9:30
 • Msza św. dla chorych i ludzi w podeszłym wieku i Sakrament Namaszczenia Chorych: 10:00
 • Nabożeństwo z błogosławieństwem niemowląt, przedszkolaków oraz matek modlących się o dar potomstwa: 12:00
 • Indywidualne czuwanie przy Matce Bożej: 12:30 – 16:00
 • Nabożeństwo Różańcowe: 16:15
 • Msza św. na zakończenie Nawiedzenia. Poświęcenie obrazów Matki Bożej Jasnogórskiej do naszych mieszkań. Liturgia pożegnania: 17:00